משכנתא חוץ בנקאית כנגד נכס קיים

משכנתא חוץ בנקאית שניתן לקבל לצורך גיוס הלוואה כנגד נכס משכנתא חוץ בנקאית כנגד נכס קיים היא סוג של משכנתא חוץ בנקאית שניתן לקבל לצורך גיוס הלוואה כנגד נכס בבעלותו של הלווה. למשכנתא חוץ בנקאית יתרון משמעותי בכך שהיא מאפשרת גמישות מירבית מצד נותן האשראי. גופים חוץ בנקאיים מגלים הבנה גבוהה יותר לבעיות בהיסטוריית אשראי, […]